7/24 Canlı Destek

Satış Sözleşmesi

1- Sözleşmenin Konusu:

İşbu satış sözleşmesi ( Bundan böyle Sözleşme diye anılacaktır. ), PAY DIGITAL LTD.’nin sahibi olduğu www.ukashbayi.com web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak ve/veya satılan ürünleri satın alacak olanlar ile PAY DIGITAL LTD. arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek üzere tanzim edilmiştir. Müşteri siteye üye olmadan ve/veya site üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce bu sözleşmeyi okumak zorundadır. Ancak sözleşmeyi okuyan, anlayıp tüm şartlarını kabul eden müşteriler www.ukashbayi.com web sitesi üzerinden işlem yapabilir ve hizmet satın alabilir.

Müşteri, üyelik işlemini tamamlamış ve/veya site üzerinden herhangi bir işlem yapmış olması halinde bu sözleşmeyi okumuş, içeriğini anlamış ve tüm hükümlerini gayri kabil-i rücu olarak kabul, onay ve beyan etmiş olur.

2- Taraflar:

Taraf 1: PAY DIGITAL LTD. : www.ukashbayi.com internet sitesinin sahibi olma vasfı ile, bu internet sitesi vasıtasıyla ürün ve hizmet satışı yapan tüzel kişidir. (Bundan böyle bu sözleşme içerisinde www.ukashbayi.com olarak anılacaktır.)

Taraf 2 : MÜŞTERİ: www.ukashbayi.com internet sitesi vasıtasıyla siteye üye olan ve/veya site üzerinden ürün ve/veya hizmet alımı yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. (Bundan böyle bu sözleşme içerisinde Müşteri olarak anılacaktır.)

3- Pin Kodları’nın kullanımı:

www.ukashbayi.com sitesinde satışı yapılan ürünlerin kodları, alıcısına internet üzerinden güvenli ödeme imkânı sağlayan ön ödemeli, pin numaralı dijital bir koddur. Bu kodu satın alan nihai tüketici bu kodun kullanım alanlarını kendi insiyatifine göre belirler. Firmamızdan alınan bu kodun kullanıldığı yerler YASAL OLMALI ve sanal ortamda SADECE YASAL ALIŞVERİŞLER İÇİN KULLANILMALIDIR. Aksi takdirde bu kodların yasal olmayan sitelerde kullanılması kodu tasarlayan, üreten ve satan kişi, kurum ve kuruluşları kesinlikle bağlamayacaktır. Kodun kötü niyetli ve yasal olmayan ortamlarda kullanılmasından doğacak hukuki sonuçlardan Müşteri’lerini işlem yapmadan önce açık ve net bir şekilde uyarmış bulunan www.ukashbayi.com sorumlu tutulamaz.

4- Bu Sözleşme iki taraf için de sanal/elektronik ortamda oluşmaktadır. Müşteri siteye bağlanıp ilk işlemini yapmadan önce ancak sözleşmeyi okuyarak sohbete başlayabilir. Sözleşmeyi okuyan müşteri işlem yapmaya karar verdiğinde bu sözleşmedeki tüm şartları okumuş, anlamış, onaylamış ve kabul etmiş olur. Ancak bu şekilde ilk alımını yapabilir. Sohbeti başlatan ve ilk alımını yapan müşteri için işbu Sözleşme teşekkül etmiş olur. Üyeliği onaylaması ve/veya ilk işlemi gerçekleştirmesi halinde www.ukashbayi.com için de sözleşme teşekkül etmiş olur.

 

5- Hak ve Yükümlülükler:

5.1. Müşterinin Hak ve Yükümlülükleri
a) Müşteri, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu sözleşmede yer alan tüm şartlara, sitede belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Müşteri, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer müşteriler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi vb. gibi durumlarda, www.ukashbayi.com‘un Müşteriye ait gizli/özel/ticari bilgilerini gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.ukashbayi.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Müşteri’nin www.ukashbayi.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek ve ürün satın alabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb. gibi) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kendi bilgisi haricinde kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Müşteri’nin kendi sorumluluğundadır. Müşterilerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Müşteri’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden www.ukashbayi.com‘un, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Müşteri, site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. www.ukashbayi.com, Müşteri tarafından www.ukashbayi.com’a yüklenen, değiştirilen veya sağlanan tüm bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Müşteri www.ukashbayi.com ‘un yazılı onayı olmadan, Satış Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

f) www.ukashbayi.com‘un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Müşterilerin site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Müşteri www.ukashbayi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.ukashbayi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.ukashbayi.com Müşterinin Satış Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2. www.ukashbayi.com ‘un Hak ve Yükümlülükleri:

a) www.ukashbayi.com web sitesinde sunmuş olduğu hizmetleri, ürünleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. www.ukashbayi.com bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

b) www.ukashbayi.com, web sitesi üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Müşterilere sadece referans kolaylığı nedeniyle www.ukashbayi.com tarafından sağlanmıştır.

www.ukashbayi.com sitesinde yer alan linklerle ilgili olarak, linki bulunan web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı olmadığı gibi, web sitesi veya içeriğindeki bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti sunma niteliği kesinlikle taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunlar dışında kalan her nevi içerik hakkında www.ukashbayi.com ‘un kesinlikle herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) www.ukashbayi.com, sitede verilen hizmerler esnasında edinilen Müşteri bilgilerini ve/veya üyeliğe ilişkin Müşteri bilgilerini, Müşteri güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) www.ukashbayi.com, sitede sağlanan hizmetler kapsamında Müşteri ve üretici firma arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

e) Müşteri ve www.ukashbayi.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya isçi-işveren ilişkisi yoktur. Satış Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya isçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6- Üyelik ve hizmet ve/veya ürün satın alma şartları:

a) Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen Müşteri tarafından siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve www.ukashbayi.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan ve/veya bu sitede sunulan hizmetlerin herhangi birinden faydalanmadan iş bu sözleşmede tanımlanan Müşteri olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) www.ukashbayi.com sitesine üye olabilmek ve/veya işlem yapabilmek için, reşit olmak ve iş bu sözleşmenin 10.5 maddesi uyarınca www.ukashbayi.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olunmaması gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, iş bu sözleşmenin 10.5 maddesi uyarınca, www.ukashbayi.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin siteye kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

7- Yapılan ödemeler ve para iadesi:

Müşteri ödeme yaptıktan sonra, banka dekontu, bankamatik fişi ve bunun gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde bu evraklar sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda www.ukashbayi.com yapılan ödemelerle ilgili hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik ve/veya yanlış girilmesi sonucunda oluşacak zararlardan www.ukashbayi.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

8- Teslimat Süreleri:

Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda paranız www.ukashbayi.com tarafından hesabınızda tutulmakta ancak istendiğinde geri iade edilebilmektedir.

 

9- Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı
a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda www.ukashbayi.com yeni bir kod yollamakla yükümlü değildir.

 

10- Diğer Hükümler:

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (www.ukashbayi.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) www.ukashbayi.com’a ait olarak ve/veya www.ukashbayi.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Müşteri’ler, www.ukashbayi.com hizmetlerini, www.ukashbayi.com bilgilerini ve www.ukashbayi.com ‘un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının www.ukashbayi.com‘un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.ukashbayi.com’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) www.ukashbayi.com ‘un, www.ukashbayi.com hizmetleri, www.ukashbayi.com bilgileri, www.ukashbayi.com telif haklarına tabi çalışmalar, www.ukashbayi.com ticari markaları, www.ukashbayi.com ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

10.2. Sözleşme Değişiklikleri
www.ukashbayi.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, iş bu Satış Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, sitede ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İş bu Satış Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İş bu Satış Sözleşmesi, Müşteri’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

10.3. Mücbir Sebepler:
Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, www.ukashbayi.com, iş bu Satış Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bunlar ve benzeri durumlarda, müşteri www.ukashbayi.com‘dan, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme vb. gibi nedenlerle herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki:
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde K.K.T.C. Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, K.K.T.C. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi:
İş bu Satış Sözleşmesi, Müşteri siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Müşteri’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

www.ukashbayi.com, Müşterilerin işbu Satış Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Müşteriler, fesih sebebiyle, www.ukashbayi.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Müşterinin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması.

b) Müşteri’nin kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması.

c) Müşteri’nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

11- www.ukashbayi.com, tarafından teslim edilen hizmetler ve/veya ürünler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

12- Müşteri, www.ukashbayi.com internet sitesi vasıtasıyla alacağı hizmetlerin bedelini www.ukashbayi.com’un belirleyip bildireceği banka hesaplarına EFT/havale yapmak suretiyle ödeyecektir.

13- www.ukashbayi.com tüm Müşteri’lerinin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun Müşterilerin kişisel bilgilerini hiçbir kurum ve/veya kuruluşa vermeyeceğini taahhüt eder.

14- Müşteri’nin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve www.ukashbayi.com‘a “spam mail” göndermesi vb. gibi durumlarda, www.ukashbayi.com bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca Müşteri bu durum sonucunda www.ukashbayi.com‘un uğrayacağı tüm maddi/manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

15- Müşteri, www.ukashbayi.com’a ait sayfalar üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından www.ukashbayi.com‘ un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı iş bu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

16- Müşterinin sitemizden ödeme yaparak satın aldığı kart numaralarını, pin kodlarını 3. şahıslarla paylaşması durumunda sorumluluk alıcıya aittir. www.ukashbayi.com kod ile ilgili olarak çıkacak sorunlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.

17- Müşteri; fatura, fiş talebinde bulunmasa bile, ödemenin yapıldığı tarih ve tutarda sıra ile fiş ve/veya faturaları düzenlenir. Faturasının/fişinin adresine gönderilmesini talep eden müşteri yazılı olarak faks veya mail yolu ile firmanın belirlediği adres ve numaralardan fiş/fatura talebinde bulunur. Talebin ulaştığı tarih itibari ile faturaları istemiş olduğu kanal vasıtası ile kendisine ulaştırılır. ( Posta yolu ile giden faturalar alıcı ödemelidir.) Müşterinin fatura talep başvurusundan önce düzenlenen faturaları firmamız tarafından arşivlenip, ancak devlet ( Yargı, Maliye vb.) mercileri tarafından talep edilmesi üzerine yetkililere iletilir.

18- İş bu sözleşme bununla birlikte 18 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak kabul edilmiştir. www.ukashbayi.com gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sitemizde satılan ön ödemeli kartların tüm hakları üreticisi olduğu firmalara aittir.

PAY DIGITAL LTD.